vinogradi

Vinogradi

V sklopu vinske kleti Santomas trenutno obdelujemo 25 hektarjev vinogradov, ki se nahajajo na različnih legah v Slovenski Istri. Verjamemo, da ima vsaka izmed leg svoje karakteristike (tla, nadmorska višina, vlaga, bližina morja, količina sončnega sevanja…), ki ustvarjajo svojstveno mikroklimo in tako zagotavljajo specifičen karakter pridelka posamezne lege. Vsem vinogradniškim legam pa sta skupna flišnato-peščena prst in magičen vpliv mediterana.

Vinogradi na posameznih legah so različnih starosti: od 10 do 50 let. Gojitveni obliki sta enojni in dvojni güyot (z osmimi do desetimi očesi), višina trte pa približno 70 centimetrov. Razdalje med posameznimi trtami so od 70 do 100 centimetrov in tako znaša okvirna sadilna gostota približno 4.000 trsov na hektar.

Sorte

V vinski kleti Santomas se največ posvečamo udomačenim sortam Slovenske Istre, refošku in istrski malvaziji. Med internacionalnimi sortami pa boste v naših vinogradih našli merlot, cabernet sauvignon in syrah.