V sklopu vinske kleti Santomas trenutno obdelujemo 24 hektarjev vinogradov, ki se nahajajo na različnih legah v Slovenski Istri. Verjamemo, da ima skorajda vsaka izmed leg svoje karakteristike (tla, nadmorska višina, vlaga, bližina morja, količina sončnega sevanja…), ki ustvarjajo svojstveno mikroklimo in tako zagotavljajo specifičen karakter pridelka posamezne lege.

Prst, podnebje, gojitvene oblike…

Vsem vinogradniškim legam pa je skupna flišnato-peščena prst z visoko vsebnostjo kalcija, južna ekspozitura ter magičen vpliv mediterana. Vinogradi na posameznih legah so različnih starosti: od 10 – 50 let. Prevladujoči gojitveni obliki sta enojni in dvojni güyot (z osmimi do desetimi očesi), višina šparona pa približno 70 centimetrov. Razdalje med posameznimi trtami so od 70 do 100 centimetrov in tako znaša okivrna sadilna gostota približno 4.000 trsov na hektar.

Sorte

V vinski kleti Santomas se posvečamo udomačenim sortam Slovenske Istre, še posebej refošku in istrski malvaziji. Med internacionalnimi sortami pa boste v naših vinogradih našli tudi merlot, cabernet sauvignon in syrah.